Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/digieinf/public_html/foodtest.old/fuggvenyek.php on line 2
Foodtest - Adatvédelem
HOTLINE: +36 1 424-0969 info@foodtest.hu Kapcsolat

Adatvédelem

Az Ön adatait, amelyeket a www.foodtest.hu  honlapon adott meg, a regisztrációk után csak és kizárólag az oldalt üzemeltető Buda Partner Kft. (2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27., Cégjegyzékszám: 01-09-877515 , telefon: +36 1 424 0969 email: info@foodtest.hu – a továbbiakban: Adatkezelő) kezeli az alábbiakban összefoglalt szabályzata szerint, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezésein alapul:

 

Az oldalon 2 féle forrásból származó adatot kezelünk:

– egyrészt kezeljük az ételintolerancia gyorstesztet kitöltő feliratkozók nevét és e-mail címét azzal a céllal, hogy nekik a gyorsteszt kitöltése után az eredményt e-mailben megküldjük, illetve, hogy a jövőben nekik a panaszaik kivizsgálására szolgáló FOODTEST 200+ vizsgálatról tájékoztató anyagokat küldhessünk e-mailek formájában.

– másrészt a FOODTEST 200+ ételintolerancia vizsgálatra jelentkezők adatait (név, email cím, telefonszám) tároljuk abból a célból, hogy nyilvántartsuk, ki, mikor jelentkezett a vizsgálatra, és az mikor történt meg.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címhez tartozó fiókot kizárólag ő kezeli.

A http://old.foodtest.hu   oldalon a regisztráció és adatközlés mind önkéntes. Csak olyan adatot kell megadniuk a feliratkozóknak, melyek a saját érdeklődésük kielégítése és a kért szolgáltatás teljesítésének szempontjából elengedhetetlenek és arra alkalmasak.Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő az adatvédelmi szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. A szolgáltatás további használatával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik és elfogadják.

Az adatkezelés a Buda Partner Kft. szerverein történik. A regisztrált adatokat a következőképpen és ideig tároljuk: – az adatokat a saját szerveren addig tároljuk, amíg a feliratkozó le nem iratkozik, vagy a szolgáltatás ideje véget nem ér. – A felhasználói adatokat 7 évig őrizzük meg, kivéve azokat az eseteket, amikor maga a felhasználó kívánja törölni az adatait a rendszerből. A szerveren, vagy a weboldal admin oldalain fellelhető információkat csak az Adatkezelő munkatársai láthatják. Más, harmadik személy nem férhet azokhoz hozzá.

A felhasználó adatait az automata programozott rendszerben tároljuk. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek.

Az adatok, melyeket a regisztrálók megadnak, nem nyilvánosak.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

A felhasználók adatait automatikusan – amennyiben nem történt azóta újabb belépés vagy felhasználás az oldalra a megadott regisztrációs adatokkal – töröljük 7 év múltán. Ez időn belül pedig a felhasználó kérésére véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük az adatokat.

Adatkezelő a felhasználói számára lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokról tájékoztatást kérhessenek, azokat szükség esetén módosíthassák, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonják és az adatok törlését kérjék.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre, tájékoztatás kérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. Ha az Adatkezelő a felhasználó tájékoztatáskérés, helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy adatait jogosulatlanul kezeltük, és emiatt hátránya, vagy kára keletkezett, kérjük, először keressen fel minket az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: info@foodtest.hu

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Az adatkezelési nyilatkozat pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide: PDF